Dış Politika ve Üniversiteler

Prof. Dr. Kemal İnat | Görüş & Analiz | 25 Ocak 2013, Cuma


Dış Politika ve Üniversiteler

Dış politika ile üniversitelerin önemli bir ortak noktası vardır. İkisi de toplumun refah düzeyinin artırılmasını amaç edinirler. Uygulamada bunun ne kadar gerçekleştirilebildiği tartışılsa da, olması gereken yani ideal olan, hem dış politikayı şekillendirenlerin hem de üniversite yöneticilerinin eylemlerini gerçekleştirirken, her şeyden önce yaşadıkları toplumun yararını gözeterek kararlar almalarıdır. Hatta bir adım daha ileri gidilirse, kendi ülke halklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanında, bütün dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması idealinin de çoğu zaman dış politika ve üniversitelerin hedefleri arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Dış politika yapıcıları ve üniversitelerin temel işlevleri olan toplumun refahının artırılmasını sağlayabilmek için işbirliği içinde olmaları bu yazının ana konusunu oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Türkiye’de bu işbirliğinin yetersizliği, üniversitelerin ilgili birimlerinin dış politika yapıcılarına yol gösterecek ve yardımcı olacak bilimsel faaliyetlerin çok gerisinde olması ve politikacıların da üniversitelerin bu işlevi yerine getirecek yapıya sahip olmaları konusunda gerekli adımları atmamaları da yazının temel tezidir.Powered by proGEDIA