Arş. Gör. Ömer Behram Özdemir


Arş.Gör. Ömer Behram Özdemir2009 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. “Avrupa’da Milliyetçi Ayrılıkçı Hareketler: IRA ve ETA Örnekleri” başlıklı tezini 2012 yılında vererek Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Dil: İngilizce (İleri), Fransızca (Orta)Makaleler:“İspanya’da 2011 Seçimleri ve Bask Solunun Yükselişinin Nedenleri”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2012

Katkıda bulunulan diğer çalışmalar:Abdurrahman Babacan (ed.), “11 Eylül Tarihsel Dönüşümün Analizi: 2001-2011”,Pınar, Eylül 2011 (Tercüme)Abdurrahman Babacan (ed.), “Binyılın Sonu- 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş”, Pınar, 2012 (Söyleşi)


Yazara Ait Yazılar

Powered by proGEDIA