Arş. Gör. Abdullah Muhsin Yıldız


2011 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başlamıştır. Yine aynı yıl göreve başladığı akademide, 2012 Şubat ayından itibaren de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

  • Ortadoğu ile ilgili olarak “Modern Tunisia: Its History, Economy and Foreign Affairs” [2010],
  • “The Great Change and Nasserism” [2011]
  • ”Egyptian Sudan’s Incorporation into the Capitalist World-Economy” [2012] isimli yayımlanmamış çalışmaları bulunmaktadır.

Yazara Ait Yazılar

Powered by proGEDIA