Ortadoğu Yıllığı \ Künye

Bilgi Kültür Derneği Adına Yayın Sahibi

Prof. Dr. Kemal İnat

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Muhittin Ataman

Ortadoğu Yıllığı

Ulusal Süreli Bir Yayındır

ve

Yılda Bir Defa Yayınlanmaktadır
Powered by proGEDIA