Ortadoğu Yıllığı \ Ortadoğu Yıllığı Hakkında

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı” ilkesiyle 2005 yılında yola çıkan “Ortadoğu Yıllığı” Türkiye açısından çok büyük öneme sahip olan Ortadoğu bölgesinde yer alan ülkelerin iç, dış ve ekonomik gelişmeleri ile Türkiye’nin bu ülkelere yönelik politikaları konusunda okuyucusunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde hem bu alandaki literatür eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak hem de “bilgiye dayanmayan, spekülatif yorum ve analizlere karşı alternatif bir kaynak” olma çabasındadır.

2005 yılındaki ilk sayısından beri düzenli olarak yayınlanan Yıllık, 2010 sayısından itibaren aynı zamanda süreli yayın statüsüne kavuşmuş ve ISBN numarası yanında, ISSN numarası da alan hakemli bir dergi haline gelmiştir.

Bütün makalelerin editöryal ön izlemeden geçtikten sonra ikili bir hakem sürecine sokulduğu Ortadoğu Yıllığı’na “Çekirdek Ortadoğu” olarak nitelendirilen bölgede yer alan İran, Irak, Filistin, Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn’in iç ve dış politikası ile ekonomik ve toplumsal yapılarına ilişkin makalelerin yanında, Türkiye ve diğer devletlerin bu ülkelere yönelik politikalarına ilişkin makaleler ve Ortadoğu’nun genel sorunları ve gelişmelerini konu alan yazılar gönderilebilir. Bu konularda, her sayının incelediği ilgili yıldan bağımsız makalelere yer verilmektedir. Makalelerin son gönderilme tarihi her yılın Mart ayının sonudur.

Ortadoğu Yıllığı’na gönderilecek makaleler Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yazılmış olabilir. Bütün makalelerde Türkçe ve İngilizce özetin bulunması zorunludur.

Ortadoğu Yıllığı aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  1. Columbia International Affairs Online (CIAO)
  2. EBSCO
  3. PROQUEST
  4. ASOS IndexPowered by proGEDIA