Doç. Dr. Murat Yeşiltaş


Dr. Murat Yeşiltaş lisans eğitimini 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış, aynı Üniversite’de İnsani Müdahale ve Eleştirel Teori alanında yazdığı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında ise ‘Türkiye’yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye’de Ordu’ adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta olup, eleştirel jeopolitik, siyasi coğrafya ve karşılaştırmalı dış politika analizi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Murat Yeşiltaş’ın akademik ilgi alanları eleştirel jeopolitik, siyasi coğrafya, Türk dış politikası ve Ortadoğu’dur. Türk siyaseti ve uluslararası ilişkilerle ilgili makaleleri Middle East Critique, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Perception: Journal of International Affairs, Uluslararası İlişkiler, Jeopolitik, Bilgi ve Akademik Orta Doğu gibi dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Yesiltas’ın Türkiye’yi Konumlandırmak: Türkiye’de Jeopolitik Zihniyetler (2013), Türkiye, Coğrafya ve Jeopolitik (Edit) (2013) adlı kitap çalışmaları halen devam ederken, Türkiye’de Toplumlararası Güvenlik İkilemi(Sakarya Üniversitesi) adlı bir araştırma projesi kapsamında da çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Yeşiltaş ayrıca başta Türkiye’deki iç ve dış siyaset ile ilgili konular olmak üzere Kriz ve Kritik Konferansları kapsamında birçok ulusal ve uluslararası toplantının düzenlenmesinde aktif olarak görev almakta olup Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi’nde yardımcı editör, Ortadoğu Yıllığı’nda ise kitap editörlüğü yapmaktadır.
Yazara Ait Yazılar

Powered by proGEDIA