Doç. Dr. Ali Balcı


Lisans derecesini 2002 yılında UludağÜniversitesi’nde tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sırasıyla 2004 ve 2010 yıllarında yüksek lisans ve doktorasını bitirmiştir. 2011-2012 yılları arasında Manchester Üniversitesi’nden doktora sonrası araştırmalar yapmak amacıyla bulunmuştur. Yazar 2004 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmakta ve burada lisans düzeyinde Türkiye Dış Politikası ve Uluslararası İlişkilere Giriş derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde Ortadoğu’da Kürtler, Postkolonyal Çalışmalar ve Türk Dış Politikasına Teorik Yaklaşımlar gibi dersler vermektedir. Ethnicities, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler, Middle East Critique, Ortadoğu Etütleri, Akademik Orta Doğu ve Bilgi gibi dergilere Türkiye dış politikası konulu yazılarıyla katkıda bulunan yazar ayrıca Türk Dış Politikası Yıllığı ve Ortadoğu Yıllığı gibi iki çalışmaya da düzenli olarak katkıda bulunmakta ve bunlardan Ortadoğu Yıllığı’nın yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Ali Balcı, bunların yanı sıra Zaman, Radikal, Taraf, Star ve Today’s Zaman gibi günlük gazetelere ve çeşitli aylık dergilere yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Yazarın Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi [Kadim Yayınları, 2011] ve Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar [Etkileşim Yayınları, 2013] başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.


Yazara Ait Yazılar

Powered by proGEDIA