Arş. Gör. Rıdvan Kalaycı


2011 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler bölümü Yüksek Lisans programını “11 Eylül Sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Terörizm” başlıklı tezi ile bitiren Rıdvan Kalaycı, “Girdi-Süreç-Çıktı Modeli Üzerinden Devletlerin Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Aynı zamanda 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Öğretim Görevlisi olarak olarak çalışmaktadır. Ortadoğu Yıllığı ve Akademik Ortadoğu gibi dergilere yazılarıyla katkıda bulunan Kalaycı, Koordinatör Yardımcısı olarak Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine çalıştaylar düzenlemiştir. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı dış politika analizi, Türk dış politikası güncel sorunları ve Ortadoğu’dur.


Powered by proGEDIA