İsrail Türkiye İkili İlişkilerinin Yapısı

Prof. Dr. admin | Bilgi Yazıları | 20 Nisan 2013, Cumartesi


Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin yapısal boyutu, günümüzde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sonucunda yeniden iki ülke arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek gelen “özrün” ne anlama geldiğini açıklamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ilişkileri şekillendiren dört temel konu başlığına odaklanmaktadır: bölgesel tehdit algısı, ticari ilişkiler, pragmatizm ve asimetri.

Powered by proGEDIA