Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları

Doç. Dr. Ali Balcı | Görüş & Analiz | 25 Ocak 2013, Cuma


Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları

Öncelikle adını koyalım, Kürt meselesi bir hak meselesidir. Kürt olduğunu söyleme hakkı, Kürt kültürünü yaşama hakkı, Kürt dilini konuşma hakkı ve bütün bunlarla birlikte eşit vatandaş olma hakkıdır. Meselenin temelinde de bütün bu hakları inkâr etme üzerine kurulu olan ulus devlet anlayışı diğer bir ifadeyle Türklüğü diğer etnik guruplar karşısında ayrıcalıklı kılan ve diğer etnik gurupları Türklüğe devşirme amacı güden devletin kuruluş kodundaki milliyetçi anlayış yatmaktadır. Bu anlayış, Kürtleri ayrı bir etnik kategori olarak kabul etmeyip baskı altına almış, asimile etmeye girişmiş, zor kullanmış, susturmuş ve yeri gelince de öldürmüştür. Bu nedenle Türkiye’nin görece kısa tarihinde Kürtlerin dışlanma ve susturulma hikâyeleri önemli bir yer tutmaktadır. Devletin dışlama ve susturmaPowered by proGEDIA